0152-176 00

Huvudrubriker

Om oss

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsutsattas rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.
Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en telefoncentral som det är gratis att ringa till. Vi är hundratals utbildade och ideellt arbetande medmänniskor som stöder varje brottsoffer, vittne och anhörig som söker oss. Vi lyssnar, ger stöd och goda råd. Varje år blir det över hundratusen möten med människor som just där och då kanske inte har någon annan att vända sig till. Ofta blir detta vändpunkten för den brottsutsatte.

Om det behövs kan den brottsutsatte få stöd vid kontakter med hjälpinstanser som, exempelvis, kan ge psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd. Det kan vara skönt att få hjälp med myndighetskontakter och bra att få information om rätten till skadestånd.

Stödpersonen ger också vägledning i brottmålsprocessen. Utbildade vittnesstöd ger information om hur rättegången går till och ger stöd i samband med rättegången. Den brottsutsatte och vittnet behöver inte möta den tilltalade ensam.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.