Stöd oss

Brottsofferjouren hjälper kostnadsfritt människor, som utsatts för brott inom jourens upptagningsområde.

Du kan stödja vår verksamhet ekonomiskt genom medlemskap eller gåva.